ข้อเสียของการทำ “เลสิค” ที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้

Find Your Dream Home  > Lifestyle >  ข้อเสียของการทำ “เลสิค” ที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้
0 Comments
เลสิค

การทำเลสิคนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในวิธีการรักษาดวงตาที่ค่อนข้างดีอย่างมาก เพราะว่าได้ผลอย่างมากในการรักษาดวงตาของเรา แต่แน่นอนว่าในการรักษานั้นไม่ใช่มีแต่ข้อดีด้วยเช่นกัน เพราะว่ามีข้อเสียด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “ข้อเสีย” ในการทำเลสิคดีกว่านะครับ เพราะว่ามีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ในการทำเลสิคนั้นมีข้อเสียอย่างไรบ้าง  

การผ่าตัด  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การผ่าตัด” หรือ การรักษาดวงตานั้นเป็นการใช้วิทยาการที่ซับซ้อนอย่างมากนะครับ ดังนั้นในการรักษานั้น ถ้าหากว่ามีความผิดพลาดขึ้นมานั้นจะทำให้การมองเห็นของเรานั้นเกิดความผิดพลาด และ จะต้องทำให้การมองเห็นของเรานั้นหายไปอย่างถาวรด้วยเช่นกัน ดังนั้นการมองเห็นนั้นสำคัญอย่างมาก ซึ่งอาจจะต้องเลือกศูนย์เลสิคที่ดี และ มีคุณภาพนะครับ  

ผลข้างเคียง  

อีกหนึ่งเรื่องนั้นคือ ในเรื่องของ “ผลค้างเขียง” เองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่า ในการทำเลสิคนั้นตั้งแต่เริ่มที่เราจะตรวจสุขภาพตาของเรานั้น ไปจนถึงหลังเสร็จสิ้นการตรวจสุขภาพนั้นจะมีผลข้างเคียงที่สำคัญอย่างมากซึ่งถือว่าอาจจะอันตรายอย่างมากหากว่าเรานั้นมองข้าม ซึ่งอาจจะทำให้เรานั้นเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับ ดังนั้นในเรื่องของผลข้างเคียงนั้นสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  

การมองเห็นแปลกไปในช่วงแรก  

อีกหนึ่งเรื่องของความสำคัญที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้นั้นคือในเรื่องของ “การมองเห็น” เพราะว่าในการมองเห็นหลังจากที่เรานั้นมีการทำเลสิคมาแล้วนั้นจะมีมองเห็นที่ผิด และ แปลกไปในช่วงแรก  ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นแสงที่จ้ามาเกินไป หรือมามองเห็นเป็นแฉก ๆ ซึ้งจะเกิดขึ้นได้ และ ส่วนมากขะเกิดหลังจากที่มีการทำเลสิคเสร็จสิ้นนะครับ  

มีราคาที่สูง 

ในเรื่องของ “การมองเห็น” นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วในเรื่องของการมองเห็น และนอกจานั้นยังมีในเรื่องของ “ราคา” ด้วยเช่นกัน เพราะว่าในการรักษานั้น จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอย่างมากในการรักษาดวงตาของเราให้กลับมามองเห็นได้ปกติ ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น และ สายตาเอียง นั้นสามารถรรักษาได้ แต่วาจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงในการรักษานะครับ  

การลางาน 

อีกหนึ่งข้อเสียที่สำคัญในการรักษาดวงตานั้นคือในเรื่องของการลางานเพราะว่าในการลางานนั้นจะต้องลางานที่ค่อนข้างนานอย่างมากทั้งในการพักรักษาตัว และ ในเรื่องของ การลางานนั้นค่อนข้างจะทำให้เกิดผลเสียด้วยเช่นกัน และ บางครั้งอาจจะต้องเสียรายได้ด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นจะเห็นว่าในการทำเลสิคนั้นมีผลดีแล้ว ก็ยังมีในเรื่องของผลเสียด้วยด้วยเช่นกัน แต่ถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียมากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่ายังมีในเรื่องของข้อดีด้วยเช่นกัน  แต่ในเรื่องของการรักษานั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าการรักษา นั้นก็มีข้อดีอย่างมากด้วยเช่นกัน และทำให้เรานั้นสามารถกลับมามองเห็นได้อย่างปกติด้วยนะครับ ในการเลือกทำเลสิคด้วยนะครับ รับรองได้เลยว่าข้อดีเยอะกว่าข้อเสียอย่าแน่นอน