Shipping จีนยุคใหม่ ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการควรใส่ใจในพิธีการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ยังควรมีความรอบรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับนำเข้าขนส่งอีกด้วย เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและป้องกันการถูกเอาเปรียบจากคู่ค้าที่ร่วมธุรกิจกับเรา รวมไปถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือ

ในวันนี้ทางเรา Pssportcargo จึงได้รวบรวม คำศัพท์เฉพาะ ตัวย่อทางเทคนิคที่อาจพบเห็นบ่อยๆในแวดวงธุรกิจ Shipping จีน แต่ผู้ประกอบการหลายคนอาจไม่รู้ความหมายที่แท้จริง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การเจรจาหรือ deal กับคู่ค้าเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่เข้าใจผิดสับสน คำศัพท์เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่คุณควรรู้เป็นพื้นฐานก่อนใช้บริการกับ shipping จีน ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ตัวย่อตัวแรกอย่าง LTL

1. LTL ย่อมาจาก Less than Truckload คือ การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มคันรถ หรือเป็นสินค้าของลูกค้าหลายๆ คน มารวมกันอยู่ในตู้รถคันเดียว รองรับการขนส่งได้ไม่เกิน 12 พาเลท โดยสินค้าที่จัดส่งแบบ LTL ควรมีการบรรจุหีบห่อที่แน่นหนาและปลอดภัย รองรับแรงกระแทกได้ดี เพื่อป้องกันการแตกชำรุดแล้วจะกระทบกับสินค้าของผู้ค้ารายอื่น เนื่องจากเป็นการขนส่งรวมกับสินค้าของผู้นำเข้าสินค้าจากจีนคนอื่นๆ การขนส่งดังกล่าวจึงเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถรอสินค้าได้ ไม่เร่งรีบ ซึ่งก็นับเป็นข้อเสียที่สินค้าจะเดินทางได้ช้า ส่วนข้อดีของ LTL คือ ประหยัดเงินหรือค่าใช้จ่ายเฉพาะสินค้าที่เราขนส่งเท่านั้น เพราะเราก็ share การขนส่งกับผู้ค่ารายอื่นนั้นเอง

2. FTL ย่อมาจาก Full Truckload Freight เป็นการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้รถหรือเป็นแบบเหมาตู้คันเดียว สามารถบรรทุกสินค้าได้มากกว่า 12 พาเลทในการขนส่งต่อ 1 ครั้ง เหมาะสำหรับสินค้าที่มีความเสี่ยงที่จะเสียหายง่าย เพราะการขนย้ายจะกระทำอย่างจำเพาะตามรูปแบบการรักษาความปลอดภัยต่อสินค้าได้ง่าย และเนื่องจากการเป็นการขนส่งที่ไม่มีการจอดพักระหว่างทาง เป็นการจอดรับสินค้าจากต้นทางเพื่อไปส่งถึงปลายทางทันที จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บ ทำให้ในทางหนึ่งการส่งสินค้าจึงมักจะรวดเร็วเสมอ อันนับเป็นข้อดีของ FTL คือ ประหยัดเวลาการขนส่ง ไม่ต้องรอนาน เหมาะสำหรับผู้เร่งรีบใช้สินค้า 

3. LDT ย่อมาจาก Light Duty Truck นับเป็นประเภทการขนส่งที่นำชื่อเรียกพาหนะในการขนส่งมาใช้เรียก พาหนะดังกล่าวได้แก่ รถบรรทุกขนาดเล็กหรือรถบรรทุกเบา ที่มีน้ำหนักสูงสุดที่ 3,500 กิโลกรัม และน้ำหนักบรรทุกสูงสุดจุได้ที่ 1,815 กิโลกรัมเท่านั้น ส่วนใหญ่รถบรรทุกเบา เป็นที่นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและมีลักษณะที่คล้ายๆ กันในสหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ อาจเนื่องด้วยสาเหตุด้านภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศเหล่านี้ที่เป็นการขนส่งข้ามพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ระดับทวีปเป็นตัวตั้ง ในขณะที่การขนส่งในภูมิภาคที่อยู่ติดพื้นที่น้ำหรือประเทศที่มีขนาดเล็ก จีนิยมใช้การขนส่งทางเรือเป็นหลัก แต่กระนั้นการขนส่งในลักษณะ LDT ก็มีข้อเสียที่การขนส่งสินค้าจะทำได้ในขนาดเล็กหรือในปริมาณไม่มากเท่านั้น